Human Biology and Quantum Physics

HUBIQ är benämningen på den akademiska sammanslutningen Human Biology and Quantum Physics, ett forum för interdisciplinärt samarbete kring kvantbiologi som ligger bakom boken KVANTFYSIKEN OCH LIVET, som är utgiven på Volante förlag. Den är skriven i samarbete med vetenskapsjournalisten TOMAS LINDBLAD.


HUBIQ består av:


JOAR SVANVIK, professor em. i kirurgi vid Linköpings Universitet. Överläkare vid Transplantationscentrum, SU, Sahlgrenska Sjukhuset 4

Joar.Svanvik@liu.se


GÖRAN JOHANSSON, professor i teoretisk och tillämpad Kvantfysik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Goran.L.Johansson@chalmers.se


TOMAS LINDBLAD, vetenskapsjournalist

mail@tomaslindblad.se


INGEMAR ERNBERG, professor i tumörbiologi, MTC, Karolinska Institutet, Stockholm.

Ingemar.Ernberg@ki.se


GÖRAN WENDIN, professor em. i teoretisk fysik Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Goran.Wendin@chalmers.se

Filmade intervjuer, föredrag och annan mediatäckning


Kvantfysiken och livet - nya svar på gamla frågor

Tomas Lindblad intervjuar Ingemar Ernberg på UR Play


Vad är liv?

Ingemar Ernberg på UR Play


Working with the contra intuitive aspects of nature

Göran Johansson på TedX


The quantum revolution

Göran Wendin, Göran Johansson m. fl. från WACQT